Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
LAASDPS prašo paaiškinti, kodėl buvo nuspręsta mažinti aplinkos apsaugos sistemos finansavimą
2019-08-08

Liepos pabaigoje Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga (LAASDPS) kreipėsi į aplinkos ministrą Kęstutį Mažeiką bei į Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininką Juozą Imbrasą ir Ministrą Pirmininką dėl valstybės biudžeto asignavimo limitų aplinkos apsaugos srityje. 

 

Tokį pareigūnų žingsnį lėmė turima informacija, jog birželio 20 d. Vyriausybėje vykusio pasitarimo metu, kuriame buvo svarstomi 2020–2022 m. siekiami rezultatai ir valstybės biudžeto asignavimų limitai, buvo pritarta, kad Aplinkos ministerijos indėlis į pokyčių krepšelį per nurodytą laikotarpį sudarys daugiau nei 11 216 tūkst. eurų, t. y. tokia suma bus mažinamas aplinkos apsaugos sistemos finansavimas. 

 

Toks sprendimas LAASDPS kelia nerimą, nes jau dabar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės funkcijas atliekančioms įstaigoms trūksta lėšų būtinoms funkcijoms užtikrinti.

 

„Negalime užsimerkti prieš tokį sprendimą, kai šiuo metu trūksta lėšų ne tik pareigūnų darbo užmokesčiui, bet ir kuro išlaidoms, nors inspekcinis darbas kaip tik yra tiesiogiai susijęs su išvykomis, teritorijų, ūkio subjektų, gamtos išteklių naudotojų kontrole ir patikrinimais bei dalyvavimu teismuose ir valstybės interesų atstovavimu. Be to, prevencinio darbo, kuris turėtų būti prioritetas, apimtys labai susiaurintos, darbuotojai aukštos kvalifikacijos darbą dirba stipriai padidintu krūviu ir tempais, nes įstaigos nepajėgios užtikrinti tinkamo etatų skaičiaus, reikalingo stabiliam darbui bei tinkamam krūviui užtikrinti,“ – teigia LAASDPS pirmininkas Eimantas Puodžiukas.

 

Savo kreipimesi LAASDPS taip pat nurodo, kad 2019 m. sistemos įstaigų centralizuotam turto valdymo trūkumui padengti institucijos priverstos naudoti lėšas iš vidinių resursų, nuimant dalį skirtos sumos nuo kitų svarbių sričių. Nesant papildomo finansavimo, lyginant su 2018 m., trūksta ne mažiau kaip 500 tūkst. eurų.

 

Didžiausius finansavimo trūkumus patiria Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (AAD): centralizuotam turto valdymui – 180 tūkst. eurų, įstaigoje dirbančių darbuotojų uniformų būtinam atnaujinimui – 500 tūkst. eurų, transporto išlaidoms – 335 tūkst. eurų. AAD centralizuotam turto valdymo trūkumui padengti lėšas naudoja iš transporto išlaikymui skirtų lėšų. Tai reiškia, kad vykdydamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės funkcijas, vienas inspektorius per mėnesį vidutiniškai gauna ne daugiau kaip 40–50 eurų kurui.

 

„Norime atkreipti dėmesį, jog Vyriausybė yra pasisakiusi, kad finansiškai rems įstaigas, labiausiai prisidėjusias prie viešojo sektoriaus pertvarkos. Tačiau matome, kad aplinkos apsaugos įstaigos, tokios kaip AAD, Aplinkos apsaugos agentūra ir kitos, pradėjusios optimizuoti ir pertvarkyti veiklas, iki šiol ne tik negauna lėšų tinkamam būtinų funkcijų vykdymui užtikrinti, bet dar ir ketinama tas lėšas mažinti, visiškai neįsigilinus į esamą situaciją arba ją nutylint. Tai negarbinga ir neatitinka Vyriausybės programos bei įstatymų imperatyvų,“ – aiškina LAASDPS pirmininkas.

 

Atsižvelgdama į tai, LAASDPS ragina pradėti spręsti darbo užmokesčio ir kitų išlaidų deficito klausimą 2019 metams bei prašo aplinkos ministro paaiškinti, kodėl Aplinkos ministerija, žinodama esamą sudėtingą sistemos įstaigų finansinę būklę ir būdama atsakinga už savo veiklos sritį, nepagrindė realaus biudžeto asignavimų poreikio 2020–2022 metams. Be to, pareigūnai taip pat ragina Aplinkos ministeriją kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl biudžeto asignavimų poreikio 2020–2022 metams didinimo.

 

Taip pat, LAASDPS teigimu, šiandien dėl Aplinkos ministerijos nesamos aiškios tolimesnės aplinkos apsaugos institucijų reorganizacijos vizijos reorganizacijos procesas apskritai sustojo. Dėl to, institucijos negali tinkamai planuoti ilgalaikių užduočių, prioritetų, o darbuotojai negali turėti jokių lūkesčių. Todėl LAASDPS savo kreipimesi taip pat ragina 2019 metais užbaigti aplinkos apsaugos sistemos įstaigų pertvarką ir užtikrinti jų stabilų bei sklandų darbą, įtraukiant LAASDPS kaip socialinę partnerę į pertvarkos darbo grupes. 

 

Pagaliau, aplinkos apsaugos darbuotoju atstovaujanti profesinė sąjunga savo kreipimesi nurodo ir tai, jog reikalinga užtikrinti tinkamą aplinkos apsaugos sistemos pareigūnų įvaizdžio formavimą, juos laiku ir tinkamai aprūpinant uniformomis ir kitomis darbo funkcijoms atlikti reikalingomis medžiagomis ir priemonėmis.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?