Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Kiek privataus pareigūnų turto reikės padegti, kad Vilniaus aps. policijos vadovai imtųsi sprendimų?
2016-04-26

Vilniaus AVPK spręsti problemos nepanoro

Profesinės sąjungos žiniomis, praėjusių metų vasarą buvo padegtas ir sudegintas pareigūno tėvų namų kieme stovėjęs patruliui priklausantis automobilis BMW 523. Dėl minėto įvykio nukentėjusysis pareiškimu kreipėsi į policiją. Pareigūnas nurodė įtariamus asmenis, kurie linkę daryti neteisėtas, nusikalstamas veikas, be to, yra grasinę ir bandę įbauginti patrulį dėl tarnybos policijoje. Vilniaus aps. VPK Vilniaus raj. policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuris  netrukus sustabdytas nenustačius nusikalstamą veiką padariusių asmenų.

Vadovaujantis Vidaus tarnybos statutu, šių metų pradžioje pareigūnas kreipėsi į Vilniaus aps. VPK viršininką su prašymu atlikti tarnybinį patikrinimą dėl jam priklausančio automobilio padegimo ir sudeginimo bei padarytos žalos atlyginimo. Statutas numato, kad už pareigūnui ir jo šeimos nariams padarytą materialinę žalą, kurią jie patyrė dėl pareigūno vidaus tarnybos ir kuri yra nustatyta remiantis tarnybinio patikrinimo išvada, atlyginama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Vilniaus aps. VPK viršininkas patvirtino tarnybinio patikrinimo išvadą, kurioje konstatuota, kad nukentėjusiojo prašymas neatitinka Statute numatytų sąlygų.

„Tokia išvada iškreipia tarnybinio patikrinimo esmę, paskirtį ir tikslus. Turi vykti išsamus visų tariamo įvykio aplinkybių ir priežasčių išaiškinimas. Tyrimą atliekantis pareigūnas turi rinkti įrodymus, patikrinti pareigūno  nurodytas aplinkybes, visa tai išanalizuoti ir įvertinti, tyrimo rezultatus įforminti motyvuotoje išvadoje. Šiuo atveju tarnybinis patikrinimas truko vos mėnesį, per kurį nebuvo nustatoma ar nagrinėjama jokių papildomų aplinkybių. Išvadoje cituojami teisės aktai, reglamentuojantys nagrinėjamą klausimą bei ikiteisminio tyrimo metu surinkta informacija. Tai juk net ne tarnybinis patikrinimas“, - įsitikinęs VA ITĮPS pirmininkas Vytautas Lamauskas.  

Įsigalėjęs formalus požiūris į pareigūnų turto niokojimą

Kiekvienas pareigūnas pagrįstai tikisi, kad valstybė užtikrins savo pačios nustatytas pareigūnų teises, socialines garantijas, ir tai bus taikoma visais su pareigūno tarnybos ypatumais susijusiais klausimais. Nagrinėjamu atveju pareigūnas, turėdamas teisėtus lūkesčius, pagrįstai tikėjosi, kad dėl jo tarnybos patirta žala bus atlyginta, kaip tai numato teisės aktai.

Anot V. Lamausko, šis atvejis tik vienas iš daugelio. Ne viena dešimtis pareigūnų susidūrė su automobilių, namų, kito turto padegimais, vagystėmis. Net neverta kalbėti apie grasinimus, nes tai – kone kasdienybė. Patirta žala ir tai, koks yra įstaigos, kurioje pareigūnas tarnauja, santykis į problemą, - aktualūs ir svarbūs klausimai visai pareigūnų bendruomenei.

„Šiuo atveju Vilniaus AVPK į viską pažiūrėjo labai formaliai, pareigūnas nė nežinojo turįs galimybę kreiptis dėl žalos atlyginimo. Įsikišus profesinei sąjungai buvo nurodyta, kad terminas jau baigėsi. Akivaizdu, kad kompensavimo mechanizmas, įtvirtintas įstatymuose, neveikia. Tuo tarpu negatyvus įstaigos požiūris į tokio pobūdžio problemas neskatins didesnės pareigūnų motyvacijos, lojalumo, atsidavimo tarnybai ir siekio kuo geriau atlikti pareigas. Manau, tokios situacijos privalo būti išsamiai nagrinėjamos ir aptariamos, policininkams turi būti suteikta informacija apie jų teises į kompensaciją ir jų tvarką“, - teigia V. Lamauskas.  

VA ITĮPS žada ir toliau kovoti už tai, kad pareigūnams būtų užtikrinti jų teisėti lūkesčiai, visos įstatymuose numatytos nuostatos veiktų efektyviai ir, pastebėjus spragas, taisomos. Dėl aptarto patrulio atvejo profesinė sąjunga pakartotinai kreipsis į darbdavį su prašymu atnaujinti terminą ir į Vidaus reikalų ministeriją, kad būtų koreguojamos numatytos nuostatos.

VA ITĮPS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?