Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Kas aš buvau: ugniagesys, gaisrininkas ar kovotojas?
2024-06-27

Esu UGPS narys Artūras Talandzevičius, 1985-1986 m. laikotarpiu dirbau darbo
sutarties pagrindais kovotojo pareigose Lazdijų miesto profesionaliosios priešgaisrinės dalyje, kuri vėliau buvo sukarinta. Vėliau perėjau dirbti kito miesto sukarintoje priešgaisrinėje dalyje ir iki 2021 m. dirbau pareigūnu PAGD padaliniuose.

2021 m., išėjus į pensiją, skaičiuojant stažą
pareigūno pensijai gauti, nebuvo įskaičiuotas 1985-1986 m. laikotarpis, dirbtas darbo sutarties pagrindais Lazdijų miesto profesionaliosios priešgaisrinės dalyje kovotojo pareigose. Laikotarpis nebuvo įskaičiuotas todėl, kad kovotojo pareigos neprilygintos ugniagesio gelbėtojo pareigoms, nors dirbdamas kovotojo pareigose atlikdavau tuos pačius darbus kaip ir ugniagesys. Kreipiausi į UGPS teisininkus, kurie parengė dokumentus teismui dėl 1985-1986 m. darbo laikotarpio įskaičiavimo į stažą pareigūno pensijai gauti.

Regionų apygardos administracinis teismas 2022 m. lapkričio 17 d. priimtame
sprendime atmetė mano (pareiškėjo) skundą motyvuodamas, jog nagrinėjamoje byloje nėra duomenų pagrindžiančių aplinkybę, kad pareiškėjas nuo 1985 m. iki 1986 m. dirbo gaisrininku ar de facto atliko ugniagesio (gaisrininko) pareigas. Nesutikdamas su pirmos instancijos teismo sprendimu pateikiau apeliacinį skundą.

Šiuo metu bylos nagrinėjimas yra persikėlęs į pirmos instancijos teismą ir teismas
yra įpareigojęs Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą pateikti teismui visus turimus duomenis dėl pareiškėjo laikotarpiu nuo 1985 m. iki 1986 m., ir laikotarpiu nuo 1987 m., kai pareiškėjas buvo paskirtas į ugniagesio (pareigūno) pareigas, vykdytų funkcijų ir jų apimties.

Nuoširdus ačiū UGPS teisininkams už kvalifikuotą ir nuoseklią pagalbą, ieškant,
mano manymu, akivaizdžios tiesos. Tuo pačiu buvusius pareigūnus, susidūrusius su panašia situacija, prašau susisiekti su Sauliumi Džiautu ir padėti nustatyti kokiuose dokumentuose ir archyvuose gali būti kovotojo pareigybių (vykdytų funkcijų) aprašymo kopijos.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?