Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
J. Amelinas: šiemet pasieniečių laukia darbas naujomis sąlygomis
2018-01-03

Lietuvos pasienio pareigūnų profesinei sąjungai ir pareigūnams 2017-ieji tapo svarbių sprendimų priėmimo metais. Reorganizavus visus pasieniečių struktūrinius padalinius, nuo šių metų sausio 1 d. Valstybės sienos apsaugos tarnyboje centralizuotos visos bendrosios funkcijos ir įgyvendintas vieno juridinio asmens principas. Šiais metais pareigūnų laukia darbas naujomis sąlygomis. Apie tai ir kalbamės su profesinės sąjungos tarybos pirmininku Jevgenijumi Amelinu.

 

Kokius didžiausius profesinės sąjungos pasiekimus šiais metais galėtumėte įvardinti? 

 

Praėjusiais metais atšventėme 10 metų profesinės sąjungos įkūrimo sukaktį. Turėjome progą apžvelgti tai, ką pavyko nuveikti ne tik pernai, bet ir per visus tuos metus. Kalbėjome apie tai, kad problemos išliko panašios, tačiau iššūkiai iš esmės pasikeitė.

 

Savo ruožtu pernai įvyko ne viena VSAT pertvarka, keitėsi įstaigų vadovai, lėšų panaudojimo prioritetai. Profesinė sąjunga buvo aktyvi visų procesų dalyvė – stebėjome pasikeitimus, teikėme siūlymus, dalyvavome susitikimuose su tarnybos vadovybe, dalyvavome rengiant teisės aktus.

 

2017 metais buvo atstovautos ne vieno profesinės sąjungos nario teisės – keliems pareigūnams panaikintos tarnybinės nuobaudos, padidintos pareiginės algos, panaikinti tikrovės neatitinkantys kaltinimai ir pan.  Džiugu, kad beveik visas problemas pavyko išspręsti be kreipimosi į teismą.

 

Vienas didžiausių pasiekimų – šiemet skirtas didesnis finansavimas Valstybės sienos apsaugos tarnybai nei pernai. Seimui, Vyriausybei, Vidaus reikalų ministerijai teikėme siūlymus didinti mažiausiai uždirbančių pasieniečių atlyginimus. VSAT buvo prašoma skirti 700 tūkst. eurų, tikimasi, kad pačiai tarnybai pavyks sutaupyti dar 700-800 tūkst. eurų.

 

Kartu vieningai pritarta Seimo nario Vytauto Bako siūlymui VSAT pareigūnų darbo užmokesčio fondui papildomai skirti 1,5 mln. eurų. Nuo šių metų sausio 1 d. visų rinktinėse dirbančių pareigūnų darbo užmokestis padidėjo dėl pareigybių perkėlimo prie II įstaigos grupės, po eilinių vertinimų atlyginimas padidės pareigūnams, kurių 2017 m. veikla bus įvertinta labai gerai.  Yra numatytos ir kitos darbo užmokesčio didinimo priemonės, tačiau dar nėra priimti galutiniai sprendimai dėl jų įgyvendinimo. 

 

Su VSAT vadovybe mums pavyko susitarti dėl VSAT šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo – joje numatytas mokymosi išlaidų kompensavimas aviacijos specialistams.

 

Pernai buvome aktyvūs Vidaus tarnybos statuto nuostatų keitimo rengėjai. Jei nuostatas šiemet priims Seimas, bus galima lanksčiau didinti pareigūnų darbo užmokestį ir užtikrinti palankesnias pareigūnų socialines garantijas.

 

Reikėtų pasidžiaugti ir tuo, kad jau antrus metus iš eilės sutaupytos VSAT lėšos išskirtinai skiriamos pareigūnų atlyginimų didinimui ir viršvalandžių apmokėjimui.

 

Kokie bus svarbiausi 2018 m. darbai? 

 

Šiemet stebėsime VSAT pertvarkas, lėšų panaudojimą, sieksime užtikrinti pareigūnų veiklos vertinimo, darbo laiko paskaitos bei apmokėjimo procesų objektyvumą bei teisėtumą. Visos reformų metu sutaupytos lėšos turi būti skirtos pareigūnų darbo užmokesčio didinimui.

 

Esame ne kartą akcentavę, kad VSAT trūksta konkretumo įgyvendinant „Programą 1000”. Būtina konkrečiai įvardinti pajėgų skaičių, sutaupytas lėšas, finansavimo poreikį, darbuotojų skaičių ir pareigybes, kuriems didės atlygis 2018 m. ir vėlesniais laikotarpiais. Būtina turėti konkrečius tikslus, kurių norime pasiekti per konkretų laiko tarpą. Apie visus pasikeitimus turi būti tinkamai komunikuojama – tiek pareigūnai, tiek visuomenė, tiek politikai turi žinoti, kas, kada ir kodėl vyks. Šiemet sieksime, kad toks programos įgyvendinimo planas VSAT atsirastų.

 

Taip pat didelį dėmesį skirsime Saugos ir sveikatos komisijos bei komitetų uždavinių įgyvendinimui.

 

Ko palinkėtumėte pareigūnams?

 

Linkiu nelikti šešėlyje, būti aktyviais ir veikliais, jungtis prie bendrų siekių įgyvendinimo ir kartu be noro turėti daugiau, išmokti vertinti tai, ką turite šiandien.

 

Plačiau apie LPPPS veiklą 2017 m. skaitykite:

 

Pradėtos spręsti Lavoriškių užkardos darbo organizavimo problemos

 

Su Padvarionių užkardos pareigūnais aptartos tarnybos problemos

 

Papildyta VSAT kolektyvinė sutartis: numatytas mokymo išlaidų kompensavimas

 

LPPPS palaikymo sulaukusiam pareigūnui sumažinta mokėtina materialinė žala

 

Profesinė sąjunga susitiko su Barausko užkardos vadovybe

 

Po kreipimosi VSAT pareigūnei išmokėta nepriskaičiuota kelionės išlaidų dalis

 

Panaikinti tikrovės neatitinkantys kaltinimai pasienio pareigūnui

 

Žingsnis į priekį: VSAT ginčas išspręstas ne teismo keliu

 

Po profsąjungos kreipimosi VSAT peržiūrėjo atlygintinas mokymosi išlaidas

 

Po profsąjungos kreipimosi siūloma su stabdyti pareigūno bylą

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?