Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Informacija dėl koronavirusu užsikrėtusių policijos pareigūnų nedarbingumo
2020-11-23

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo ir Lietuvos policijos darbuotojų profesinių sąjungų iniciatyva, idėją palaikius Policijos departamentui, pavyko pasiekti, kad policijos pareigūnams, užsikrėtusiems COVID-19 liga, būtų kompensuojamas darbo užmokestis. Pateikiame detalesnę su situacija ir procedūromis susijusią informaciją. 

 

Susirgus COVID-19 liga, kuomet buvo atliekamos tarnybinės pareigos, pagal kurias neišvengiamas kontaktas su COVID-19 liga sergančiu asmeniu, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba nuo trečiosios laikinojo nedarbingumo dienos moka 77,58 procento kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos išmoką (atitinka 100 procentų į rankas išmokamą kompensuojamo uždarbio dydį). Minėtų aplinkybių buvimas nustatomas kiekvienu atveju individualiai, darbdaviui pateikus Sodros teritoriniam skyriui dokumentus, pagrindžiančius profesinės veiklos funkcijų vykdymo ir ligos priežastinį ryšį.

 

 Darbuotojas, įtardamas, kad COVID-19 užsikrėtė atlikdamas tarnybines pareigas, turi: 

 

1. Informuoti savo šeimos gydytoją, kad vykdė tarnybines pareigas, pagal kurias buvo neišvengiamas kontaktas su koronaviruso infekcija sergančiu asmeniu. Gydytojas, išklausęs darbuotojo paaiškinimą, turi aprašyti užsikrėtimo aplinkybes, laiką ir vietą bei, išduodamas elektroninį nedarbingumo pažymėjimą, nurodyti TLK-10-AM kodą U07.1 „Koronaviruso COVID-19 sukelta ūminė kvėpavimo takų (respiracinė) liga“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkti priežastį „Profesinė liga“ ir nurodyti šios diagnozės patvirtinimo datą (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“).

 

2. Kuo greičiau (nelaukdamas laikinojo nedarbingumo pabaigos, jeigu sveikatos būklė leidžia tai padaryti) pateikti policijos įstaigai, kurioje tarnauja ar dirba, prašymą dėl ligos ir (ar) laikinojo nedarbingumo ryšio nustatymo su profesinės veiklos funkcijų vykdymu ar tarnybinių pareigų atlikimu.

 

Darbuotojo prašymą nagrinėja policijos įstaigoje sudaryta komisija. Komisijai išnagrinėjus pateiktą prašymą ir nustačius laikinojo nedarbingumo ryšį su profesinės veiklos funkcijų vykdymu ar tarnybinių pareigų atlikimu, policijos įstaiga Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui pateiks dokumentus, pagrindžiančius profesinės veiklos funkcijų vykdymo ir ligos priežastinį ryšį (pagrindas išmokėti darbuotojui Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 11(1) straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išmoką).

 

Labai svarbu, kad prie prašymo būtų pridedami dokumentai, galintys patvirtinti ligos ir (ar) laikinojo nedarbingumo ryšį su profesinės veiklos funkcijų vykdymu ar tarnybinių pareigų atlikimu, arba jų kopijos. Jeigu tokių dokumentų nėra arba jie yra policijos įstaigos žinioje, darbuotojas prašyme turi nurodyti aplinkybes, pagrindžiančias atitinkamą ryšį.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?