Pagalba

  

Pagalba
Europos policijos profesinės sąjungos problemas sprendžia Čekijoje
2015-09-02

Posėdyje dalyvauja Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) vadovas Vladimir Banel ir Vidaus reikalų ministro patarėjas Vytautas Bakas. 

NPPSS vadovas V. Banel kolegoms iš Europos skaitys pranešimą apie EuroCOP ir NPPSS bendradarbiavimą. Anot jo, 2014 m. balandžio 29 d. EuroCOP Vilniuje vieningai priėmė NPPSS pasiūlytą rezoliuciją dėl teisėsaugos pareigūnų teisių užtikrinimo Lietuvos Respublikoje, o dabar svarbu siekti siekti,  kad visi rezoliucijos tikslai būtų įgyvendinti, kooperuotis ir spręsti panašias problemas skirtingose šalyse kooperacijos būdu.

„Ne mažiau svarbu ir siekti vieningos Europos teisėsaugos kultūros tam, kad turėtume vieningus paslaugų kokybės, mokymo, sveikatos, saugumo, įrangos, darbuotojų skaičiaus ir biudžeto standartus, privalomus visoms ES narėms. Be to, susiduriame ir su saugumo grėsmių Europoje kaita: daugėja terorizmo atvejų, ES sienos nebėra saugios“, - aiškina NPPSS vadovas.

NPPSS atstovai siekia kaupti gerąją patirtį, kurią vėliau galėtų adaptuoti ir įgyvendinti Lietuvos teisėsaugos sistemoje. NPPSS ir VRM atstovai tikisi, kad gerosios patirties perėmimas ir adaptavimas nacionaliniu lygmeniu padės iš esmės pagerinti teisėsaugos srities pareigūnų padėtį Lietuvoje.

EuroCOP yra Europos teisėsaugos pareigūnų profesines sąjungas vienijanti organizacija, puoselėjanti ir palaikanti pagrindines ES vertybes, o labiausiai pagarbą žmogaus orumui, laisvę, solidarumą, lygybę, teisinės valstybės principą ir žmogaus teisių užtikrinimą.

NPPSS EuroCOP nare tapo 2012 m.

NPPSS informacija