Pagalba

  

Pagalba
EuroCOP ragina Europos politikus paremti svarbų policininkų vaidmenį migrantų krizės fone
2015-09-14

EuroCOP, atstovaudama daugiau nei 500 tūkst. policijos pareigūnų, palankiai vertina šias Komisjos siūlomas iniciatyvas ir ragina Europos politikus pripažinti svarbų Europos policijos pareigūnų vaidmenį šios krizės metu bei imtis veiksmų, kad būtų užtikrintas policininkų aprūpinimas, įgūdžių ir gebėjimų valdyti ekstremalias situacijas įgijimas.

Rugsėjo 2-3 dienomis Prahoje vykusiame EuroCOP komiteto posėdyje buvo nagrinėjami su migracijos tema susiję klausimai ir aptarti specifiniai iššūkiai, su kuriais šiuo metu susiduria policijos pareigūnai. EuroCOP priėmė deklaraciją, kurioje ragina Europos politikus dėti daugiau pastangų ir imtis neatidėliotinų veiksmų, siekiant geriau valdyti migraciją ir atsižvelgti į policijos pareigūnų vaidmenį. Kitaip sakant, EuroCOP ragina politikus užtikrinti, kad Europos policininkai - vyrai ir moterys - būtų aprūpinti tinkama parama, mokymais ir ištekliais, reikalingais atlikti savo pareigas.

Naujausi tragiški įvykiai Kalė (Prancūzija), Budapešte (Vengrijoje) ir Turkijoje akivaizdžiai parodo, kad policijos pareigūnai vis dažniau susiduria su fiziškai ir psichiškai ekstremaliomis situacijomis. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad jie turėtų prieigą prie tinkamos paramos ir būtų tinkamai apmokyti valdyti būtinas papildomas funkcijas ir vykdyti reikalavimus.

Viduržemio jūros regiono ir Rytų Europos Sąjungos valstybės narės tampa tranzitinėmis šalimis migrantams, kurie siekia patekti į Vakarų ir Šiaurės ES valstybes. Tokiu būdu didelis krūvis ir spaudimas užmetamas ant policininkų pečių visoje Europoje. Per pastaruosius kelerius metus daugelio ES šalių policijai skiriami biudžetai buvo sumažinti, o tai turėjo įtakos ir policijos nacionalinėms pajėgoms. Todėl EuroCOP ragina politikus suteikti tinkamą finansavimą siekiant geriau valdyti migracijos iššūkius.

Be to, EuroCOP ragina Europos politinius lyderius gerinti tarpvalstybinį policijos bendradarbiavimą. Labai svarbu, kad būtų atsižvelgta į konkrečias sienų valdymo atsakomybes ir iššūkius tam tikroms valstybėms narėms. Pripažįstame, kad egzistuoja esminiai Europos policijos pajėgų skirtumai, suvereni ES valstybių narių teisė valdyti teisėsaugą jų teritorijose, tačiau labai svarbu, kad visos kliūtys, kurios trukdo sustiprinti policijos bendradarbiavimą ES būtų pašalintos.

EuroCOP nuomone, migracijos valdymas yra bendra atsakomybė, todėl reikia dėti didesnes pastangas, kurti abipusį pasitikėjimą ir solidarumą tarp visų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų. Europos policijos pareigūnai supranta savo vaidmenį ir yra pasirengę atlikti savo pareigas, tačiau svarbu užtikrinti, kad jie tai galėtų atlikti bendradarbiaujant su kitomis valstybėmis, sėkmingai ir saugiai dirbant nacionaliniu lygmeniu.

EuroCOP informacija

Originalų tekstą anglų k. rasite čia: http://www.eurocop.org/news/details/?tx_workshops%5Btx_workshops%5D=91&tx_workshops%5BbackPid%5D=1&cHash=1ba4a1e4d5065338e357bd45c188bc3d