Pagalba
3200
narių
6
organizacijos
Pagalba
Atmestas Pasieniečių mokyklos ieškinys: išteisintas pasienietis
2018-02-01

Vilniaus rajono apylinkės teismas atmetė Pasieniečių mokyklos ieškinį, kuriuo prašyta iš buvusio Vilniaus rinktinės Sargybos skyriaus pasieniečio priteisti mokymosi išlaidas. Anot Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos (LPPPS) teisininkų,  pareigūnas iš pareigų atleistas pažeidžiant Vidaus tarnybos statutą ir sutarties su mokykla sąlygų jis nepažeidė.

 

Pasieniečių mokykla kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama iš pareigūno priteisti 5188,54 Eur mokymo išlaidų ir 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Anot profesinės sąjungos, dar 2016 m. pabaigoje pareigūnas atleistas iš pareigų, pažeidžiant Vidaus tarnybos statutą.

 

Statutas numato, kad pareigūnas gali būti atleistas iš pareigų, jei serga daugiau nei 120 kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip 140 kalendorinių dienų per paskutinius 12 mėnesių. Darbuotojas gali būti atleidžiamas ir tuomet, kad „negali tarnauti dėl sveikatos būklės“ (pagal tai patvirtinančią Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą). Šioje situacijoje pareigūnas buvo atleistas iš pareigų nesulaukus galutinės Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvados, t.y. pažeidus Vidaus tarnybos statuto nuostatas.

 

Pasieniečių mokykla raštiškai kreipėsi į pareigūną su prašymu atlyginti išlaidas, tačiau nei pranešime, nei vėliau ieškinyje Vilniaus rajono apylinkės teismui nebuvo nurodyta kokiais veiksmais ir kaip buvo pažeista bent viena iš sutartyje nurodytų nuostatų. Aptariamu atveju turi būti įrodyta, kad pareigūnas  arba pateikė prašymą atleisti iš vidaus tarnybos savo noru, arba buvo atleistas dėl savo kaltės, arba kitais neigiamais motyvais.

 

Taip pat VSAT nenurodė konkrečių kaltinimų, kuriais būtų grindžiamas sutarties pažeidimas bei neįrodė, kad susirgimas, kurio metu buvo naudojami ramentai, bei gulima stacionare, atsirado dėl paties pareigūno kaltės. LPPPS teigimu, VSAT  Pasieniečių mokykla neįrodė, kad yra atsakovo kaltė.

 

Vilniaus rajono apylinkės teismo vertinimu, nebuvo pagrindo konstatuoti, jog atsakovas atleistas iš vidaus tarnybos jo paties prašymu ar dėl jo kaltės ar atleistas kitais neigiamais motyvais, kurie numatyti trišalėje mokymosi sutartyje. Teismas taip pat konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje nėra jokių duomenų apie tai, jog pareigūnas netinkamai atliko savo pareigas, dėl jo paties kaltų veiksmų pablogėjo sveikata ir pan. Įsiklausęs į LPPPS argumentus, teismas pripažino, kad pareigūnas nurodytos sutarties nuostatų nepažeidė ir konstatavo, kad ieškinio tenkinimas prieštarautų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams, todėl buvo atmestas.

 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?