Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Aplinkosaugininkų profesinė sąjunga ministerijai toliau teikia informaciją apie narių persekiojimą AAD
2021-02-25

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) ir Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga (LAASDPS) Aplinkos ministerijai pateikė papildomos informacijos apie Aplinkos apsaugos departamento (AAD) vadovybės vykdomus LAASDPS narių persekiojimo ir mobingo atvejus. 

 

Susivienijimo ir profesinės sąjungos parengtoje ir ministerijai pateiktoje pažymoje vardinami konkretūs LAASDPS narių persekiojimo, vykdomo AAD vadovybės, faktai, pateikiamas tokio departamento elgesio kontekstas. Ministerijai pateiktoje papildomoje informacijoje kalbama apie LAASDPS pirmininko pavaduotojo Eimanto Puodžiuko, LAASDPS filialo departamente vadovo Romualdo Sližausko, kitų profesinės sąjungos narių diskriminavimą ir persekiojimą. 

 

NPPSS ir LAASDPS prašo Aplinkos ministerijos efektyviai ir savalaikiai įvertinti AAD vadovybės veiklos rezultatus bei jos priimtų sprendimų ir įsakymų, sudariusį teisinį persekiojimo ir mobingo pagrindą, teisėtumą. Taip pat - išanalizuoti konkrečius minimus atvejus dėl LAASDPS narių persekiojimo ir priimti atitinkamus sprendimus bei inicijuoti AAD auditą ir (ar) kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl situacijos departamente įvertinimo dėl galimo ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Galiausiai profesinės sąjungos reikalauja atlikti Departamento organizacinės kultūros ir mikroklimato tyrimą.

 

Profesinių sąjungų surinktos ir pateiktos informacijos turinys šią savaitę buvo aptartas NPPSS ir LAASDPS lyderių nuotoliniame susitikime su Aplinkos ministerijos vadovais.

 

AAD žlugdo socialinį dialogą ne tik persekiodama profesinės sąjungos narius. Praėjusią savaitę LAASDPS buvo informuota, kad AAD vienašališkai nutraukia prieš metus pasirašyta kolektyvinę sutartį.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?