Pagalba

  

Pagalba
Aplinkosaugininkai prašo paaiškinti, kas kontroliuoja valstybės tarnybos darbo santykių teisės aktų laikymąsi
2015-09-11

Lietuvos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas nustato aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teises ir pareigas, tokias kaip teisė ne darbo metu būti pasirengus bet kuriuo metu pradėti vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę aplinkos ministro nustatyta tvarka. Pagal tai 2014 m. spalio 10 d. buvo patvirtintas laiko, kada pareigūnai turi būti pasirengę vykdyti kontrolę, nustatymo, pranešimų priėmimo, perdavimo ir reagavimo į juos tvarkos aprašas. Aprašo 5 punktas nustato, kad būdravimas neįskaitomas į pareigūno darbo laiką, o 6 punkte įtvirtinta, kad laikas, kai pareigūnas pradeda vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, įskaitomas į pareigūno darbo laiką.

Prieš kurį laiką rašėme apie tai, kad Valstybinė darbo inspekcija (VDI), gavusi aplinkosaugininkų atstovų skundą dėl netinkamo darbo organizavimo Valstybinėje aplinkos apsaugos tarnyboje (VAAT) ir Regionų aplinkos apsaugos departamentuose (RAAD), konstatavo, kad būdravimo praktika yra ydinga.

VDI, remdamasi kompetencijos atribojimo principu, konstatavo neturinti įgaliojimų kontroliuoti valstybės tarnybos santykių ir atitinkamai taikyti administracinę atsakomybę už galimus valstybės tarnautojų darbo organizavimo pažeidimus Valstybinėje aplinkos apsaugos tarnyboje ir regionų aplinkos apsaugos departamentuose. Dėl šios priežasties profesinė sąjunga prašo VTD pateikti išaiškinimą, kokiai įstaigai pavesta kontroliuoti darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų, taikomų valstybės tarnyboje, laikymąsi ir taikyti administracinę atsakomybę už jų pažeidimus.

Be to, profesinė sąjunga siūlo apsvarstyti galimybę rengiamame naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo projekte aiškiau reglamentuoti Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų valstybės tarnybą reglamentuojančių teisės aktų laikymosi kontrolės ir priežiūros funkcijas, aiškiai apibrėžiant kontrolės funkciją atliekančios institucijos įgaliojimus ir funkcijas.

LAASDPS informacija