Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Įvyko UGPS Valdybos posėdis
2020-09-29

Praėjusios savaitės pabaigoje Vilniuje įvyko Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos (UGPS) Valdybos posėdis. Posėdyje buvo svarstomi tokie klausimai: 

 

1. Susitikimo su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) vadovybe rezultatai.

 

2. Motyvavimo sistema.

 

3. UGPS darbų pasiskirstymas pagal sritis.

 

4. UGPS inspekcijos steigimas.

 

5. Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų projekto aptarimas.

 

6. Artėjantys Seimo rinkimai.

 

UGPS ir PAGD atstovų susitikime, vykusiame rugsėjo 23 d., daugiausiai dėmesio buvo skirta diskusijai apie lėšų, būtinų kitų metų pareigūnų darbo užmokesčiui didinti (įgyvendinant ,,Programą 1000“) poreikį. Taip pat buvo aptartas Vidaus tarnybos statuto priedo pakeitimo įstatymo projektas, profesinės sąjungos pasižymėjimo ženklų dėvėjimas ant ugniagesio gelbėtojo uniformos, ugniagesių gelbėtojų, vairuojančių AC, pervedimas į 14 grupę. Galiausiai buvo diskutuojama dėl nestatutinių ugniagesių komandų pertvarkos, priemokų skyrininkams už pamainos vado funkcijų vykdymą jam nesant, VPP teisės aktų, reglamentuojančių darbo organizavimą, derinimą su UGPS. 

 

PAGD direktorius Saulius Greičius pateikė informaciją apie 2021 m. biudžeto poreikį, jo augimo galimybes. 2021 metų darbo užmokesčio poreikis būtų 7,5 mln. eurų. Gavus šį finansavimą pirminės grandies pareigūnų darbo užmokestis į rankas didėtų iki 1000 eurų, viduriniosios – iki 1200 eurų, o aukštesniosios – iki 1500 eurų. Taip būtų išlaikyta pusiausvyra tarp visų sistemos pareigūnų grandžių darbo užmokesčio ir motyvavimo.

 

Dar apie 1,4 mln. eurų papildomai reikalinga motyvacijai, mokymams, chemiko kvalifikacijos įgijimui dėl Astravo elektrinės. Planuojama apmokyti ir pakelti pareigose apie 100 ugniagesių gelbėtojų.

 

UGPS pirmininkas Saulius Džiautas pristatė Vidaus tarnybos statuto priedo pakeitimo projektą perkelti vyriausių pareigybių grupes, pavyzdžiui, skyrininką, per vieną grupę, iš 13-os į 12-ą, inspektorius ir pamainų vadus – iš 12-os į 11-ą, vyresnįjį inspektorių – iš 11-os į 10-ą. 

 

UGPS Valdyboje diskutuota dėl parengties užtikrinimo, viršvalandžių, nestatutinių komandų pertvarkos. PAGD įsipareigojo sustatutinti nestatutinių komandų vadovų pareigybes, lygiagrečiai siūloma nestatutinius ugniagesius susistatutinti pagal jau galiojančią 2 skiltį. Negalintiems to padaryti bus išlaikyti teisėti lūkesčiai ir nustatytas pereinamasis laikotarpis pilnam komandų sustatutinimui. 

 

Departamentas įsipareigojo per du kartus, iki 2021 m., perkelti ugniagesių gelbėtojų, vairuojančių AC, pareigybes iš 15 į 14 grupę. Po šios pertvarkos bus papildyta apie 70-80 pamainų vadų pareigybių, kurias užimti bus siūloma skyrininkams. Nutarta šį klausimą perduoti svarstyti Valdymo komitetui, taip pat sutarta, jog galutiniai teisės aktų projektai bus derinami su UGPS. Departamentas neprieštarauja organizuoti UGPS VPP komiteto ir PAGD vadovybės posėdį, aptarti VPP klausimams.

 

Posėdyje pritarta sukurti motyvavimo sistemą, analogišką tai, kurią naudoja Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga. Su ja nariai bus supažindinti per savo deleguotus atstovus UGPS Valdyboje. Taip pat buvo nustatyti kompensavimo dydžiai ir motyvacijos už veiklą UGPS pirmininkui, Valdybos pirmininkui, Valdybos nariams. 

 

Posėdyje nebuvo pritarta UGPS Inspekcijos įkūrimui.

 

UGPS pirmininkas informavo Valdybos narius apie Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų bei Valstybinių pensijų įstatymų, dėl bazinės pensijos neišskaitymo dirbantiems pensininkams bei dėl pensijos indeksavimo, projektų svarstymų eigą.

 

Galiausiai posėdyje buvo apsikeista nuomonėmis apie artėjančius Seimo rinkimus ir kandidatus, geriausiai išmanančius PAGD sistemos specifiką.  

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?