Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Įvyko NPPSS tarybos posėdis
2019-10-16

Šią savaitę įvykusiame Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) tarybos posėdyje posėdyje buvo kalbama apie Vidaus tarnybos statuto siūlomus pakeitimus ir NPPSS pateiktus pasiūlymus, sistemos lėšų poreikį 2020 m., o taip pat priimtas sprendimas dėl Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (VA ITĮPS) narystės NPPSS.

 

NPPSS nepritaria siūlomam Statuto pakeitimui, pagal kurį, vertinimo komisija, įvertinusi pareigūno tarnybinę veiklą labai gerai, pareigūną į pareigas skiriančiam asmeniui gali siūlyti taikyti pareigūnui tokias skatinimo priemones kaip padėką, papildomas mokamas atostogas, vardinę dovaną ar žinybinį ženklą. Tokios nelygiavertės skatinimo priemonės tik iškreiptų tarnybinės veiklos vertinimo procesą bei skatintų tarnybinius ginčus. Tokiu atveju gali būti pasiektas atvirkštinis rezultatas, kai pareigūnas po veiklos vertinimo proceso jausis netinkamai paskatintas ir demotyvuotas. 

 

„Atvirai pasakius, tokios padėkos nepaslėps darbo užmokesčio problemos. Kadangi kol kas nei pirminės grandies darbo užmokestis nesiekia 1000 eurų, nei kitų grandžių didėjo reikšmingai“, – sako NPPSS vadovas Vladimir Banel.

 

Be to, projekte siūloma į centrinėms statutinėms įstaigoms pavaldžių statutinių įstaigų ir statutinių profesinio mokymo įstaigų vadovų bei vadovų pavaduotojų, statutinių įstaigų struktūrinių padalinių vadovų pareigas pareigūnus skirti tik atrankos būdu (išskyrus atvejus, kai į pareigas skiriamas asmuo, ėjęs centrinės įstaigos vadovo ar pavaduotojo pareigas; kai pareigūnas jo prašymu perkeliamas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas ar kai pareigūnai, einantys lygiavertes pareigas, sukeičiami vietomis; kai pareigūnas tarnybinio būtinumo atveju laikinai perkeliamas į kitas pareigas be jo rašytinio sutikimo; ir kuomet pareigūnas, kuriam taikoma rotacija, jo tarnybinę veiklą įvertinus patenkinamai perkeliamas į kitas pareigas. NPPSS nepritaria tokiam siūlymui, kadangi tokiu reglamentavimu siekiama išvengti atrankos, kuri yra tinkamiausia skyrimo forma, užtikrinanti viešumą, skaidrumą ir galimybę rinkti geriausius iš didžiausio galimų kandidatų kiekio.

 

Kalbant apie 2020 m. Lietuvos teisėsaugos sistemos biudžetą, buvo pastebėta, kad daugiausia lėšų kitais metais pareikalaus „Programos 1000“ įgyvendinimas, ką Vyriausybė jau ne kartą įsipareigojusi pabaigti kitais metais. Tam kitais metais reikia 78,5 mln. eurų.

 

Tarybos nariai buvo informuoti, kad Vidaus tarnybos statuto koeficientų didėjimo projekto įgyvendinimui (pagal Nacionalinę kolektyvinę sutartį nuo 15 iki 1 grupių pareigūnams jis didės nuo 0,2 iki 0,8 punkto) preliminariai iš šalies biudžeto reikės kiek daugiau nei 8 mln. eurų. 

 

Taryba, atsižvelgdama į VA ITĮPS vadovybės prašymą, taip pat priėmė sprendimą nutraukti šios organizacijos narystę Susivienijime. Praėjusiame Tarybos posėdyje iš NPPSS buvo pašalinta ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga.

 

„Nenorime dalyvauti VA ITĮPS vadų žaidimuose, todėl ir patenkinome šios organizacijos prašymą. Mūsų veiklos prioritetu išlieka rūpestis eiliniais pareigūnais. Todėl be didelės širdgėlos išsiskiriame su buvusiais kolegomis, kurių veiklos tikslai yra kitokie. O eiliniai pareigūnai labai greitai atsirinks kurioms organizacijoms jie nori priklausyti. Jau turime nemažai pavyzdžių, kuomet iš NPPSS pašalintų organizacijų ar tų, kurių narystės buvo nutrauktos, nariai grįžta į Susivienijimą ar jam priklausančias profesines sąjungas“, – teigia V. Banel.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?