Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Vilniaus AVPK vadovybė nesprendžia pareigūnų problemų ir ignoruoja socialinį dialogą
2016-09-14

Prieš kurį laiką profesinė sąjunga kreipėsi į Vilniaus AVPK su prašymu pateikti konkrečią informaciją apie vykdomus pokyčius (skaitykite čia). Vilniaus AVPK rugpjūčio 31 d. siųstu raštu informavo, kad susipažino su pastabomis, nurodė, kad yra Policijos departamento priimti pavyzdiniai pareigybių aprašymai. Be to, akcentavo, kad yra patvirtinti Vidaus reikalų ministerijos reikalavimai pareigūnų sveikatai ir prašė "pateikti atitinkamą atsakymą iki rugpjūčio 31 d.".

Vietoje problemų sprendimo – ignoravimas

VA ITĮPS atstovai akcentuoja, kad visos reformos proceso metu stengėsi ir stengiasi aiškiai ir suprantamai identifikuoti didžiausius priimamų sprendimų trūkumus, eliminuoti galimas neigiamas pasekmes pareigūnų sveikatai, pareigūnų darbo socialiniams ir ekonominiams interesams. Profesinė sąjunga ne kartą raštu ir žodžiu išdėstė tas aplinkybes, kurios kelia susirūpinimą.

„Vietoj to, kad Vilniaus AVPK vadovybė imtųsi problemų sprendimo, jie pateikia aptakų atsakymą, kad įvardintų problemų nespręs. Negana to, ciniškai prašyta pateikti atsakymą per kelias valandas, nors akivaizdu, kad bet kokiu atveju bus veikiama savo nuožiūra, nepriklausomai nuo atsakymo turinio“, - aiškina l.e.p. VA ITĮPS pirmininkas Vitalijus Jagminas.

Profesinės sąjungos atstovai teigia nežadantys pritarti sprendimams, kurie keltų grėsmę pareigūnų sveikatai arba sukurtų tokią situaciją, kurioje pareigūnams nebūtų tinkamai atlyginama už padidėjusį (sudėtingesnį) darbo krūvį.

Į pateiktus klausimus neatsakyta

VA ITĮPS formulavo aiškius klausimus apie tai, kiek šiuo metu yra pareigybių rajonų policijos komisariatuose, kiek naujų pareigybių bus steigiama ir kt. Profesinės sąjungos atsakymai į šiuos klausimus yra esminiai.

„Jei ketinama mažinti pareigybių skaičių ir faktiškai atleisti pareigūnus, tokia situacija yra nepriimtina ir pareigybių aprašymų keitimui negali būti pritarta. Deja, oficialaus atsakymo į šiuos esminius klausimus negavome. Kitų susitikimų metu paaiškėjo, kad galimas ir toks planas – ženkliai sumažinti pareigūnų skaičių rajonų policijos komisariatuose. Toks Vilniaus AVPK administracijos elgesys yra nepriimtinas ir nenurodžius aiškaus atsakymo, kas yra laikoma normaliu pareigūnų skaičiumi, neįmanoma sklandžiai vykdyti pertvarkymų“, - įsitikinęs l.e.p. VA ITĮPS pirmininkas.

Už pareigybių priskyrimą vienai iš sveikatos reikalavimų skilčių atsako Vilniaus AVPK vadovas

Vilniaus AVPK vadovybė teigia, esą reikalavimus pareigūnų sveikatai nustato Vidaus reikalų ministras. Profesinė sąjunga primena, kad individualius sprendimus dėl konkrečių pareigybių priskyrimo vienai iš sveikatos reikalavimų skilčių (funkcijų konkrečiai pareigybei priskyrimo), sprendimus dėl konkrečių pareigūnų (atsižvelgiant arba neatsižvelgiant į jų sveikatos būklę) paskyrimo į pareigas ir pavedimo vykdyti tam tikras funkcijas, priima Vilniaus AVPK vadovas. V. Jagminas pabrėžia, kad Vilniaus AVPK vadovas ir atsako už šių sprendimų teisėtumą ir pasekmes, net jei jis ir laikinai eina pareigas, net jei jis ir skuba įgyvendinti ydingus sprendimus, ydingu keliu.

VA ITĮPS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?