Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinė sąjunga prašo paaiškinti, kiek laiko ir kokiomis aplinkybėmis policijos patruliai privalo dėvėti šarvines liemenes
2016-05-12

Vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro nurodymu patruliavimą vykdantiems Tauragės aps. VPK pareigūnams privalu dėvėti šarvines liemenes. Policijos patrulių veiklos instrukcija aiškiai nurodo, kokias priemones privalo dėvėti/segėti policijos patrulis tarnybos metu:

pareigūnas privalo segėti diržą su amunicija: tarnybiniu šaunamuoju ginklu su papildoma (-omis) šovinių dėtuve (-ėmis), antrankiais, policijos lazda, dujų purkštuvu. Taip pat turi turėti radijo stotį, žibintuvėlį, rašiklį ir vienkartines medicinines pirštines. Vykdydamas eismo priežiūrą, papildomai turi turėti švilpuką ir reguliuotojo lazdelę arba skritulį su raudonu atšvaitu. Neviešojo patruliavimo metu policijos patrulis gali turėti tik tokią amuniciją, kuri būtina pavestoms užduotims vykdyti“.

Be to, numatoma, kad:

policijos patrulio tarnybiniame automobilyje, be Kelių eismo taisyklėse nurodytų priemonių, privalo būti vilktis, priemonės įvykio vietai atitverti (piramidės ar kūgiai, atitvėrimo stovai ar juosta su užrašu „STOP POLICIJA“), vienkartinės medicininės pirštinės, policijos šarvinė liemenė. Pageidautina, kad tarnybiniame automobilyje būtų priverstinio automobilių stabdymo priemonė (viename iš pamainos automobilių ši priverstinio stabdymo priemonė privalo būti). Vykdant policines priemones – laikinieji kelio ženklai (esant būtinumui), o mažiausiai viename iš priemonėje dalyvaujančių tarnybinių automobilių privalo būti priverstinio automobilių stabdymo priemonė“.

Taigi darytina išvada, kad instrukcija iš esmės numato tik policijos patrulių pareigą šarvines liemens turėti transporto priemonėje. Tokių liemenių nuolatinis dėvėjimas nėra privalomas.

„Išties neaišku, kiek laiko, kokiomis aplinkybėmis policijos patruliai privalo dėvėti šarvines liemenes, kokios šarvinių liemenių dėvėjimo pasekmės policijos patrulių sveikatai“, - teigia LPPS pirmininkė Roma Katinienė.

Profesinė sąjunga prašo Policijos departamento pateikti informaciją, susijusią su šarvinių liemenių dėvėjimu ir, įvertinus instrukcijos ir nurodymo reglamentavimą, nurodyti:

·         pamainos (tarnybos) laiką (jei privaloma šarvines liemenes dėvėti kažkurį pamainos laiką) arba aplinkybes, kurioms esant policijos patruliai privalo dėvėti šarvines liemenes;

·         ar nuolatinis (jei privaloma liemenes dėvėti nuolat) šarvinių liemenių dėvėjimas patruliavimo tarnybiniu automobiliu metu netrukdo greitam ir efektyviam policijos patrulių funkcijų atlikimui;

·         ar buvo tirtas nuolatinio (jei toks privalomas) šarvinių liemenių dėvėjimo patruliavimo tarnybiniu automobiliu metu poveikis pareigūnų sveikatai, ir jei buvo, prašome jį nurodyti;

·         ar buvo tirtos nuolatinio ar ilgo šarvinių liemenių dėvėjimo galimos neigiamos pasekmės pareigūnų sveikatai eismo įvykio metu (kaklo sužalojimai ir pan.), ir jei buvo, prašome jas nurodyti.

                      Prašome informaciją Profesinei sąjungai pateikti raštu (paštu, faksu arba el. paštu).

LPPS informacija 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?