Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinė sąjunga: Mažeikių raj. PK apylinkės inspektorių „tarnybinio būtinumo“ funkcijos tapo nuolatinėmis
2016-05-05

Balandžio mėn. profesinė sąjunga sulaukė Mažeikių raj. PK pareigūnų nusiskundimų dėl Telšių apskr. VPK vadovų pasitarimo protokolinio nutarimo, kuriuo numatyta pakeisti apylinkės inspektorių darbo organizavimą. Numatyta, kad darbo dienomis ne mažiau kaip du ekipažai (keturi apylinkės inspektoriai) dirbtų nuo 12 val. iki 21 val. Apylinkės inspektoriai dirba savo priskirtose teritorijose, vykdo prevencinę veiklą ir tiria medžiagas, taip pat budėtojo nurodymu reaguoja į įvykius. Problema, anot pareigūnų, iškyla dėl to, kad apylinkės inspektoriams per savaitę du kartus tenka dirbti pagal nustatytą darbo grafiką nuo 12 val. iki 21 val. ir didelę pamainos laiko dalį skirti reagavimui į pranešimus apie nusikalstamas veikas ir kt.

Tuo tarpu Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas numato, kad „Apylinkės inspektoriaus veikla turi būti planuojama taip, kad didžioji darbo laiko dalis būtų praleista prižiūrimoje apylinkėje ir skirta bendrajai, individualiajai ir situacijų prevencijai.“; „Policijos komisariato vadovo ar jo įgalioto asmens pavedimu, esant tarnybiniam būtinumui (kai nėra galimybės pavesti kriminalinės policijos ar kitam pareigūnui) apylinkės inspektoriui jo prižiūrimoje teritorijoje gali būti pavedama atlikti šiuos procesinius veiksmus: įvykio vietos apžiūrą, kratą, poėmį, daiktų dokumentų išreikalavimą, savanoriškai pateikiamų daiktų, dokumentų paėmimą, liudytojo apklausą, įtariamojo sulaikymą.“.

Tarnybinis būtinumas“ turėtų būti taikomas tik išimtinais atvejais. Mažeikių raj. PK apylinkių inspektoriai, laikinai einantys pavaduojančias pareigas ir vykstantys į budėtojų nurodomus įvykius, turėtų iš anksto žinoti konkretų terminą laikinai eiti pavaduojančias pareigas. Iš susidariusios faktinės situacijos matyti, kad apylinkių inspektorių vykimas į įvykius tapo nuolatiniu procesu. Padidėja pareigūno darbo krūvis, kyla bėdų dėl veiklos planavimo ir organizavimo. Inspektoriai nespėja tinkamai ir kokybiškai atlikti savo tiesioginių funkcijų“, - aiškina LPPS pirmininkė Roma Katinienė.

Telšių apskr. VPK Mažeikių raj. PK pagal atliktą Policijos pajėgų valdymo sistemos analizę nuo 2016 m. balandžio 1-14 dienomis padaliniai reagavo taip: Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyris – 33 įvykiai (11,9 proc.), Kriminalinės policijos skyrius – 65 įvykiai (23,4 proc.), Viešos tvarkos ir Eismo priežiūros poskyrio patrulių būrys – 195 įvykiai (70,3 proc.). Iš viso nurodytu laikotarpiu fiksuota įvykių – 277, kai kuriais atvejais į įvykį reagavo keli skyriai. Profesinės sąjungos duomenimis, Mažeikių raj. PK lyginant apskrities mastu yra fiksuojama daugiausiai įvykių, tačiau nėra pakankamai patrulių ir operatyvinės grupės pajėgų.

„Telšių apskr. VPK nesugeba užtikrinti tinkamų pajėgų, dėl to ši problema paliekama spręsti Mažeikių raj. PK, kuris tam neturi nei finansinių resursų, nei tinkamų pajėgumų. Tuo tarpu apylinkės inspektorių pasitelkimas reagavimo funkcijai vykdyti yra ekonomiškai nepagrįstas – kvalifikuoti pareigūnai vykdo funkcijas, kurioms pakaktų pirminės grandies pareigūnų, dėl to lėšos komisariate yra naudojamos neefektyviai“, - teigia R. Katinienė.

Be to, nustatant pareigūnų grafikus (darbo laiką nuo 12 iki 21 val.) yra nesilaikoma Telšių apskr. VPK vidaus tvarkos taisyklėse nurodyto darbo laiko (nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val.). Taisyklių pakeitimai privalo būti suderinti su darbuotojų atstovais, tačiau šiuo atveju Telšių a. VPK nesilaiko savo nustatytų taisyklių. Profesinės sąjungos duomenimis, tokia situacija yra tik Mažeikių r. PK – t.y. Telšiuose esančiuose Telšių a. VPK padaliniuose apylinkės inspektoriai dirba įprastu darbo laiku – nuo 8 iki 17 val. LPPS nuomone, toks skirtingas tapačių padalinių darbo organizavimas kuria dirbtinę priešpriešą tarp atskirų padalinių pareigūnų. Profesinė sąjunga šiuo metu neturi tikslių duomenų apie sveikatos, fizinio pasirengimo reikalavimus, keliamus Mažeikių r. PK apylinkės inspektoriams, tačiau būtina įvertinti, ar pasitelkiant apylinkės inspektorius reagavimui į įvykius nėra pažeidžiami pareigūnų sveikatą ir fizinį pasirengimą reglamentuojantys teisės aktai.

LPPS prašo Telšių apskr. vyriausiojo policijos komisariato viršininko organizuoti posėdį, kurio metu būtų sprendžiamas klausimas dėl darbo (pamainų) pradžios ir pabaigos laiko pakeitimo, pareigūnų pasitelkimo reagavimams į pranešimus.

LPPS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?