Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Šiaulių pareigūnas laimėjo teismo bylą dėl laiku neišduotos uniformos
2016-06-15

Daugiau nei penkerius metus, nuo 2008 iki 2013 m. vidurio, Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos darbuotojas negavo jam priklausančios tarnybinės uniformos ir reikalingų dalių. Pareigūnas dėvėjo turimą uniformą, kol ji pradėjo plyšti ir irti, pirko uniformos dalis už savo pinigus. Jis kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinis teismą su skundu, prašydamas priteisti iš valdybos 30 proc. patirtų išlaidų.

Teismas pripažino, kad pareigūnas neabejotinai patyrė turtinę žalą savo lėšomis įsigydamas aprangą ir avalynę, kurias jis dėvėjo vietoj neišduotų uniformos dalių, taip pat taisydamas tas dalis, kurių dėvėjimo terminas buvo pasibaigęs. Deja, jis nekaupė čekių ar kvitų už tuos daiktus, kuriuos įsigijo kaip uniformos papildymą, tad suma buvo skaičiuojama pagal neišmokėtą piniginę kompensaciją, jei uniforma neišduodama, bet skiriama piniginė kompensacija. Teismas nutarė, kad pareigūno prašymas atlyginti 30 proc. nuostolių laikytinas protingu bei adekvačiu ir priteisė valdybai atlyginti 425,57 eur nuostolius. Toks pareiškėjo patirtos žalos dydžio apskaičiavimas atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką.

Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba prašė atidėti teismo sprendimo vykdymą, pagrįsdama tuo, kad biudžete nebuvo numatyta lėšų sprendimo vykdymui, o su kitais pareigūnais yra sudarytos taikos sutartys dėl žalos atlyginimo dalimis. Pareigūnas nesutiko su šiuo prašymu ir teismas dalinai atsižvelgė į valdybos prašymą, atidėdamas sprendimo vykdymą iki 2017 m. sausio mėn.

Kiekvienas pareigūnas ar darbuotojas turi teisę paduoti į teismą organizaciją, jei dėl organizacijos veiksmų arba, kaip šiuo atveju, įpareigojimo nevykdymo, buvo pažeisti jo interesai. Gauti naują tarnybinę uniformą pasibaigus turimos uniformos ar jos dalių dėvėjimo terminui, turi teisę visi pareigūnai. Uniformos finansuojamos valstybės lėšomis. Pareigūnai turi teisę nemokamai gauti uniformą, atitinkamo dydžio kompensaciją arba nuostolių atlyginimą, jei pareigūnas turėjo dėvėti savo aprangą neišdavus uniformos.

Uniformos išdavimas yra įstatymu nustatyta prievolė, kuri neišnyksta, jei trūksta lėšų. Tam, kad pareigūnas atrodytų tinkamai ir tvarkingai, galėtų vykdyti savo pareigas, jam turi būti išduotas vienas pilnas uniformos komplektas, o kuriai nors daliai susidėvėjus ar pasibaigus jos dėvėjimo terminui ji turi būti pakeičiama nauja. Galimi pareigūno nuostoliai dėl uniformos neišdavimo laiku turėtų būti kompensuojami. 

NPPSS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?