GPM parama
profesinėms sąjungoms
Deklaruodami praėjusių metų pajamas, skirkite 0.6% proc. gyventojų pajamų,
mokesčio Nacionaliniam pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimui arba jo
šakinėms organizacijoms!
Skirdami paramą profesinėms sąjungoms Jūs
užtruksite tik kelias minutes, o mums šios papildomos lėšos leis dar
efektyviau spręsti pareigūnams kylančias problemas.

Jūsų parama 2020 m.

Didelis AČIŪ visiems, pernai parėmusiems NPPSS ir mūsų šakines
profesines sąjungas pajamų deklaravimo metu. Jūsų parama pareigūnų
interesus ginančioms profesinėms sąjungoms pernai siekė 23581 eurą.
Tai yra 79 proc. daugiau nei prieš metus.
2020 m. gauta GPM parama - 23 581€
79 proc. daugiau nei 2019 m.
2385€
3309€
4431€
11921€
976€
552€
Jūsų paramą organizacijos ir toliau naudojo pareigūnų reikmėms: teisinei, ekspertų
paglbai ar finansinei paramai nutikus nelaimei. Be to, gauta parama mums pagaliau
leido įgyvendinti tai, ko seniai siekėme: 2020 m. pabaigoje NPPSS pasirašė sutartį dėl
visų savo narių gyvybės ir sveikatos draudimo. Tik Jūsų dėka nuo šiol visi mūsų
organizacijų nariai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų, kritinių bei kitų ligų.
Draudimo paslauga galioja traumoms ir nelaimingiems atsitikimams, patirtiems
tarnybos ir ne tarnybos metu, Lietuvoje ar bet kurioje kitoje pasaulio šalyje.

Kodėl?

Prieš apsispręsdami, ar skirti profesinei sąjungai 0,6 proc. savo GPM, prisiminkite, kad sprendimas neskirti šios paramos nepadidins Jūsų asmeninių lėšų - pinigai arba atiteks profesinei sąjungai (apsisprendus paremti), arba liks valstybės biudžete.
Valstybės biudžetui tai - mikro suma. Profesinėms sąjungoms, o vadinasi ir pareigūnui, kurio interesams mes atstovaujame, tai yra ženkli parama, kuri, kaip jau minėjome, leidžia teikti dar daugiau kokybiškų paslaugų ir dar efektyviau atstovauti bendruomenės narių interesams. Jūsų parama - tai didesnė NPPSS teisininkų komanda, didesnės galimybės prireikus pasitelkti labiausiai patyrusius advokatus, dar stipresnė organizacijos administracija ir ekspertai. Tai yra žmonės, kasdien dirbantys eilinių pareigūnų labui.
Skirdami paramą profesinėms sąjungoms, Jūs neatimsite pinigų iš savo vaikų darželio ar
mokyklos, nuo seno remiamos gyvūnų prieglaudos ar visuomeninės organizacijos, kurios
veiklą remiate. Šiemet 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio galite ir toliau skirti
pasirinktoms viešosioms įstaigoms: 0,6 proc. - politinėms partijoms ir 0,6 proc. -
profesinėms sąjungoms.

Kaip skirt paramą?

Pateikdami deklaraciją FR0512 (prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį
paramos gavėjams), Jūs iš valstybės biudžeto galite iš viso skirti iki 2,4 procentų
nuo sumokėto pajamų mokesčio paramai organizacijoms: iki 1,2 proc.
visuomeninėms organizacijoms; iki 0,6 proc. politinėms partijoms;
iki 0,6 proc. profesinėms sąjungoms ir jų susivienijimams.
1
Prisijunkite prie Elektroninio
deklaravimo sistemos
https://deklaravimas.vmi.lt
2
Pildant formą tiesiogiai portale
pasirinkite "Pildyti formą" ir
suveskite formos kodą
"FR0512"
Paramą galite skirti:

Nacionaliniam pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimui,
įmonės kodas - 302301973

Lietuvos pasienio pareigūnų profesinei sąjungai,
įmonės kodas - 301537216

Ugniagesių gelbėtojų profesinei sąjungai,
įmonės kodas - 300118795

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų
profesinei sąjungai, įmonės kodas - 302623077

Lietuvos policijos darbuotojų profesinei sąjungai,
įmonės kodas - 305126041

Viešojo saugumo pareigūnų profesinei sąjungai,
įmonės kodas - 305399435

Profesinė sąjunga "Ekspareigūnai",
įmonės kodas - 305587615

3
Atsidarę formą FR0512,
pažymėkite 9S langelį, o į
kitus langelius įveskite šią
informaciją:
E1
Laukelyje suveskite "3"
E2
NPPSS kodas "302301973"
E3
Laukelyje įrašykite "0,60"
E4
Įveskite metus, pvz. "2022"

Kaip skirt paramą?

NPPSS veikla

Pareigūnų bendruomenei
aktualių klausimų sprendimas
dalyvaujant teisėkūros
procesuose
Advokatų
paslaugos
Finansinė pagalba
ištikus nelaimėms
Teisinės konsultacijos ir
atstovavimas
Mūsų narių ir jų šeimų
laisvalaikio ir šventinių
renginių organizavimas
Mokymai,
saviraiškos galimybės,
lyderių ugdymas

Keli faktai apie NPPSS

>18 proc.
2020 m. NPPSS ir mūsų šakinių
profesinių sąjungų narystė išaugo
daugiau kaip 18 proc.
13,1 mln. €
NPPSS ir mūsų profesinių sąjungų pastangų ir
aktyvių veiksmų dėka 2021 m. įstaigų
finansavimas didėjo 13,1 mln. eurų.
NPPSS teisininkų komanda 2020 m.
mūsų narius gynė 20-yje bylų.
TOP 5
2016 m. rugsėji "Transparency International"
Lietuvos skyrius pristatė politinių pažiūrių testą ir
didžiausią įtaką darančius asmenis ir organizacijas.
NPPSS įtakos siekėjų sąraše užėmė penktą vietą.
1000€
Aktyviai kovojame už tai, kad mažiausias
statutinio pareigūno darbo užmokestis kuo
greičiau pasiektų bent 1000 eurų į rankas.
400
NPPSS 2020 m. pasirašė išskirtinę sutartį su
bendrove "Telia". Daugiau kaip 400 mūsų
narių bendrovės paslaugomis naudojasi
išskirtinėmis sąlygomis.