GPM parama
profesinėms sąjungoms
Deklaruodami praėjusių metų pajamas, skirkite 0.6% proc. gyventojų pajamų,
mokesčio Nacionaliniam pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimui arba jo
šakinėms organizacijoms!
Skirdami paramą profesinėms sąjungoms Jūs
užtruksite tik kelias minutes, o mums šios papildomos lėšos leis dar
efektyviau spręsti pareigūnams kylančias problemas.

Jūsų parama 2019 m.

Pernai buvo pirmieji metai, kuomet gyventojai dalį savo pajamų mokesčio
galėjo skirt profesinėms sąjungoms. Norime padėkoti visiems ir kiekvienam
iš Jūsų, skyrusiems mums savo paramą 2019 m. NPPSS ir jo šakines
profsąjungas Jūs parėmėte daugiau nei 13 tūkst. eurų suma!
2019 m. gauta GPM parama - 13 109,13 €
1 643,90 €
1 445,17 €
2 700,00 €
7 320,06 €
Gautus pinigus kiekviena organizacija naudoja savo nuožiūra ir savo narių reikmėms.
Tačiau šios lėšos buvo ir bus skirtos pareigūnų problemoms spręsti. Pavyzdžiui,
ekspertų pagalbai, kuomet tenka ginti narių teises ir interesus. Norite konkretaus
pavyzdžio? Imkime per Alytoje kilusį padangų gaisrą nukentėjusius pareigūnus:
Jūsų paaukotų lėšų dėka nukentėjusių ugniagesių gynimui pasitelkėme geriausius
advokatus, o pareigūnų sveikatos tyrimus galime atlikti užsienio laboratorijose.
Šias lėšas taip pat naudojame pareigūnų šalpai atsitikus nelaimei, protesto akcijoms, kuriomis
siekiame didesnio teisėtvarkos įstaigų finansavimo, organizuoti ir t.t.

Kodėl?

Prieš apsispręsdami, ar skirti profesinei sąjungai 0,6 proc. savo GPM, prisiminkite, kad sprendimas neskirti šios paramos nepadidins Jūsų asmeninių lėšų - pinigai arba atiteks profesinei sąjungai (apsisprendus paremti), arba liks valstybės biudžete.
Valstybės biudžetui tai - mikro suma. Profesinėms sąjungoms, o vadinasi ir pareigūnui, kurio interesams mes atstovaujame, tai yra ženkli parama, kuri, kaip jau minėjome, leidžia teikti dar daugiau kokybiškų paslaugų ir dar efektyviau atstovauti bendruomenės narių interesams. Jūsų parama - tai didesnė NPPSS teisininkų komanda, didesnės galimybės prireikus pasitelkti labiausiai patyrusius advokatus, dar stipresnė organizacijos administracija ir ekspertai. Tai yra žmonės, kasdien dirbantys eilinių pareigūnų labui.
Skirdami paramą profesinėms sąjungoms, Jūs neatimsite pinigų iš savo vaikų darželio ar
mokyklos, nuo seno remiamos gyvūnų prieglaudos ar visuomeninės organizacijos, kurios
veiklą remiate. Šiemet 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio galite ir toliau skirti
pasirinktoms viešosioms įstaigoms: 0,6 proc. - politinėms partijoms ir 0,6 proc. -
profesinėms sąjungoms.

Kaip skirt paramą?

Pateikdami deklaraciją FR0512 (prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį
paramos gavėjams), Jūs iš valstybės biudžeto galite iš viso skirti iki 2,4 procentų
nuo sumokėto pajamų mokesčio paramai organizacijoms: iki 1,2 proc.
visuomeninėms organizacijoms; iki 0,6 proc. politinėms partijoms;
iki 0,6 proc. profesinėms sąjungoms ir jų susivienijimams.
1
Prisijunkite prie Elektroninio
deklaravimo sistemos
https://deklaravimas.vmi.lt
2
Pildant formą tiesiogiai portale
pasirinkite "Pildyti formą" ir
suveskite formos kodą
"FR0512"
Paramą galite skirti:

Nacionaliniam pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimui,
įmonės kodas - 302301973

Lietuvos pasienio pareigūnų profesinei sąjungai,
įmonės kodas - 301537216

Ugniagesių gelbėtojų profesinei sąjungai,
įmonės kodas - 300118795

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų
profesinei sąjungai, įmonės kodas - 302623077

Lietuvos policijos darbuotojų profesinei sąjungai,
įmonės kodas - 305126041

Viešojo saugumo pareigūnų profesinei sąjungai,
įmonės kodas - 305399435

3
Atsidarę formą FR0512,
pažymėkite 9S langelį, o į
kitus langelius įveskite šią
informaciją:
E1
Laukelyje suveskite "3"
E2
NPPSS kodas "302301973"
E3
Laukelyje įrašykite "0,60"
E4
Įveskite metus, pvz. "2022"

NPPSS veikla

Pareigūnų bendruomenei
aktualių klausimų sprendimas
dalyvaujant teisėkūros
procesuose
Advokatų
paslaugos
Finansinė pagalba
ištikus nelaimėms
Teisinės konsultacijos ir
atstovavimas
Mūsų narių ir jų šeimų
laisvalaikio ir šventinių
renginių organizavimas
Mokymai,
saviraiškos galimybės,
lyderių ugdymas

Keli faktai apie NPPSS

>1000 val.
2019 m. NPPSS teisininkų komanda
nariams suteikė daugiau nei 1000 valandų
teisinės pagalbos.
1000€
Aktyviai kovojame už tai, kad mažiausias
statutinio pareigūno darbo užmokestis kuo
greičiau pasiektų bent 1000 eurų į rankas.
Nebijome išsakyti savo pozicijos tuomet, kai į
pareigūnus valdžia nekreipia jokio dėmesio.
Praėjusių metų pabaigoje įvairiose vietose
surengėme kelias dideles protesto akcijas,
kuriomis siekėme didesnio teisėtvarkos
įstaigų finansavimo.
TOP 5
2016 m. rugsėji "Transparency International"
Lietuvos skyrius pristatė politinių pažiūrių testą ir
didžiausią įtaką darančius asmenis ir organizacijas.
NPPSS įtakos siekėjų sąraše užėmė penktą vietą.