Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas

     LT | EN | RU   |   2016 Gruodžio 08, Ketvirtadienis 02:04   |   Paieška   |   Greitoji paieška
V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

Seimo savaitė (2013 m. balandžio 8-12 d.)

2013-04-08

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo teisininkė Simona Risovaitė apžvelgia savaitę Seime.Kas aktualu pareigūnų bendruomenei.

Seimo komitetuose:

Nacionalinio saugumo komitetas kaip pagrindinis komitetas šią savaitę svarstys aktualius įstatymo projektus, skirtus įgyvendinti 2011 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimą  „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 13 punkto, 18 straipsnio 1 dalies 4 punkto, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 

Priminsime, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2011 m. liepos 7 d. nutarime pripažino, kad vidaus tarnybos įstaigos vadovui turi būti suteikti įgaliojimai ne tik atleisti pareigūną iš pareigų, kurioms eiti būtinas leidimas dirbti ar susipažinti su slapta informacija, kai pareigūnas įtariamas nusikalstamos veikos padarymu, bet ir numatytos kitos alternatyvios priemonės atleidimui. Žemiau nurodytuose įstatymų projektuose ir pabandyta sukurti  tokių alternatyvių priemonių mechanizmą.

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas.  Jame siūloma nustatyti, kad asmeniui, kuriam atliekamas papildomas patikrinimas, paslapčių subjekto vadovo sprendimu uždraudžiama dirbti su įslaptinta informacija, t.y. vietoj buvusios dispozityvinės nuostatos „gali būti uždrausta dirbti su įslaptinta informacija“ pereinama prie imperatyvo „uždraudžiama dirbti su įslaptinta informacija“. Tokiu atveju, jei asmens pareigos susijusios išimtinai tik su įslaptintos informacijos naudojimu jis perkeliamas į kitas pareigas arba nušalinamas nuo pareigų (tokiam laikotarpiui, kiek pagal leidimo rūšį trunka kandidatūros tikrinimas).  Pagal įstatymo projektą pirmiau turėtų būti išnaudota galimybė bandyti perkelti pareigūną į kitas pareigas, kur nereikia turėti leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Taip pat projekte siūloma nustatyti, kad asmeniui išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar asmens patikimumo pažymėjimas panaikinamas atsiradus ar paaiškėjus kuriai nors iš įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių (atliekamas asmens atžvilgiu ikiteisminis tyrimas ir kt.), tik atlikus papildomą asmens kandidatūros patikrinimą ir įvertinus ar surinkti faktai nekelia abejonių dėl asmens patikimumo ir lojalumo.

           Su šiuo įstatymo projektu galite susipažinti čia.

Valstybės tarnybos įstatymo 4, 18, 18(1), 34 ir 42 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 34(1) straipsniu įstatymo projektas. Šiuo metu nei Valstybės tarnybos įstatyme, nei Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatyme ar kituose statutinių valstybės tarnautojų teisinį statusą apibrėžiančiuose įstatymuose (statutuose) nėra normų, suteikiančių galimybę valstybės tarnautoją ar pareigūną, kuriems uždrausta dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir jie negali vykdyti savo pareigų, laikinai perkelti į kitas pareigas, kurioms nenustatytas reikalavimas turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Dėl to šiame įstatymo projekte siūloma įtvirtinti bendrą valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas sistemą bei nušalinimo nuo pareigų institutą, kad, būtų taikomi aiškūs ir vienodi nušalinimo nuo valstybės tarnautojo pareigų pagrindai ir tvarka.

Projekte numatyta, kad  statutinis valstybės tarnautojas, kuris, uždraudus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, negali eiti savo pareigų nesinaudodamas tokia informacija, gali būti laikinai perkeltas į kitas valstybės tarnautojo pareigas. Karjeros valstybės tarnautojas tik į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas.

Privalomi nušalinimo terminai visiems valstybės tarnautojams būtų:

jei valstybės tarnautojas darbo vietoje pasirodė neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų.

  • jeigu įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka valstybės tarnautojui uždraudus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija jis negali nei vykdyti savo pareigų nesinaudodamas tokia informacija, nei būti perkeltas į kitas valstybės tarnautojo pareigas.

Galimi nušalinimo pagrindai visiems valstybės tarnautojams:

remiantis pagal įstatymus turinčių teisę tokį reikalavimą pareikšti subjektų rašytiniu reikalavimu;

jei valstybės tarnautojui yra pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas ar tarnybinis patikrinimas ir valstybės tarnautojas toliau eidamas pareigas trukdo ar siekia paveikti tarnybinio nusižengimo tyrimo ar tarnybinio patikrinimo eigą ar rezultatus arba jei tarnybinio nusižengimo tyrimas ar tarnybinis patikrinimas atliekamas dėl veikos, už kurią valstybės tarnautojas gali būti atleistas iš pareigų;

jei valstybės tarnautojas kaltinamas padaręs tyčinį sunkų arba labai sunkų nusikaltimą arba įtariamas ar kaltinamas padaręs nusikaltimą arba baudžiamąjį nusižengimą, nurodytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIII skyriuje.

Statutinių valstybės tarnautojų teisinį statusą reglamentuojantys teisės aktai šiuo metu nustato kitokius ir skirtingus statutinių valstybės tarnautojų nušalinimo pagrindus, kurie daugeliu atvejų yra griežtesni nei siūlomi projekte.

Minėtosios valstybės tarnautojų perkėlimo  ir nušalinimo nuostatos (taip pat ir dėl nušalinimo tvarkos, pasekmių) būtų statutiniams tarnautojams taikomos be išlygų.

            Su šiuo įstatymo projektu galite susipažinti čia.

Vidaus tarnybos statuto 16 ir 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas. Jame įtvirtintos nukreipiamosios nuostatos į Valstybės tarnybos įstatymą dėl laikinojo perkėlimo į kitas pareigas bei nušalinimo nuo pareigų atvejų ir tvarkos reguliavimo.

     Analogiški pakeitimai siūlomi ir kituose statutinių tarnybų statutuose.

           Su šiuo įstatymo projektu galite susipažinti čia.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas, paskirtas papildomu komitetu, toliau svarstys Valstybės tarnybos įstatymo 4, 18, 18(1), 34 ir 42 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 34(1) straipsniu įstatymo projektą. Šį projektą šią savaitę rengiasi svarstyti ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, kuris paskirtas pagrindiniu komitetu.  Šiuo įstatymo projektu siūloma papildyti Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų, kurios būtų be išlygų taikytinos ir statutiniams valstybės tarnautojams, sąrašą. Pagal projektą nuostatos dėl nušalinimo, jo pasekmių, įtakos stažo skaičiavimui  taptų taikomomis pareigūnams be išlygų. Plačiau apie šį projektą rašėme anksčiau ir galite pasiskaityti čia.

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (papildomas komitetas) toliau tęs Vidaus tarnybos statuto 24 ir 26 straipsnių pakeitimo bei papildymo įstatymo projekto svarstymą. Apie šį projektą, kuris Seime pateiktas kartu su Valstybės tarnybos įstatymo 3(1) ir 4 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektu, rašėme ankstesnėse Seimo savaitės apžvalgose. Plačiau galite pasiskaityti čia.

 

Parengė teisininkė Simona Risovaitė


Daugiau naujienų

Apklausa

Ar pritariate pareigūnų pensijinio amžiaus padidinimui iki 25 metų?
Praėjusios apklausos rezultatai
Ar esate patenkintas atlyginimo padidinimu?
1. Taip, nes tai rodo, kad padėtį stengiamasi gerinti.  9%
2. Ne, nes padidinimas buvo labai menkas ir jo beveik nepajutau.  69%
3. Man nerūpi, nes ketinu palikti tarnybą.  21%
Apklausų archyvas

Naujienos iš policijos departamento

Mūsų padaliniai

flash