Pagalba
Apie mus

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) yra didžiausias profesinių sąjungų susivienijimas Lietuvoje, kurio ištakos siekia 2002 metus.

 

NPPSS šiuo metu vienija ir atstovauja daugiau kaip 4000 įvairių statutinių įstaigų pareigūnų interesus.

 

Čia telkiami pareigūnai, kuriamos ir įgyvendinamos pažangiausios idėjos bei veiksmai, užtikrinantys palankiausias darbo sąlygas statutinių pareigūnų tarnybai ir saviraiškai.

 

Didžiausią įtaką politikams darančiųjų penketuke

 

2016 m. rugsėjį „Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) internetinėje svetainėje www.manoseimas.lt pristatė politinių pažiūrų testą ir didžiausią įtaką darančius asmenis, organizacijas ir lobistus. NPPSS įtakos siekėjų sąraše užėmė penktą vietą.

 

Tarptautinių organizacijų narė

 

2012 m. lapkričio mėnesį NPPSS tapo Europos policijos pareigūnų tarptautinės konfederacijos (EuroCOP) nare. EuroCOP - 2002 m. įsikūrusi ir šiuo metu pusę milijono pareigūnų, priklausančių 35 Europos teisėsaugos pareigūnų profesinėms sąjungoms, atstovaujanti skėtinė organizacija. EuroCOP sprendžia policijos kooperacijos Europoje, saugesnės policijos pareigūnų darbo aplinkos problemas. 

 

NPPSS strateginės kryptys 2017-aisiais:

 

 1. Ugdyti lyderystę  ir didinti narystę  teikiant inovatyvias ir naujas paslaugas nariams (krypties kuratorius Giedrius Krilavičius)
 2. Stiprinti pasitikėjimą ir NPPSS kaip galios centro įvaizdį per vidinę ir išorinę komunikaciją(krypties kuratorius Vaidas Laukys)
 • Sutelkti pareigūnus bendriems tikslams: finansavimo įsisavinimo ir didinimo; sėkmingų reformų įgyvendinimo ir pokyčių skaidrumo; socialinės partnerystės stiprinimo; įstatymų priėmimo ir įgyvendinimo (krypties kurtatorė Agnė Grėblikaitė)
 1. Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas (krypties kuratorė Vaidas Bratcher)

 

NPPSS prioritetai 2017-aisiais:

 

 1. Vidaus tarnybos statuto tobulinimas: atlyginimų sistema, darbo laiko apskaita.
 2. „Programos 1000“ įgyvendinimas.
 3. Socialinio paketo tobulinimas (pareigūnų pensijos).
 4. Saugos ir sveikatos nuostatų praktinis įgyvendinimas.
 5. Nacionalinis susitarimas dėl viešojo saugumo stiprinimo.
 6. Efektyvus ir skaidrus finansavimo įsisavinimas centrinėse įstaigose
 7. Pertvarkų skaidrumo užtikrinimas.
 8. Naujos sritys, jų vystymas ir galimybės (profesiniai pensijų fondai).
 9. Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas.
 10. Lyderių mokymų organizavimas.

  

2016 m. NPPSS veiklos ataskaita ir ateities planai            

 

Video apie NPPSS

 

Video: kodėl verta vienytis?

 

Video: kolektyvinės sutartys teisėsaugos institucijose

 

NPPSS sudėtis

 

NPPSS vizija, misija, veiklos kryptys

 

Veiklos ataskaitos